Napište nám:

Reklamace

     
 
Reklamace z důvodu vady výrobku
 
Odpovědnost na vady zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží a pokud není uvedeno jinak, je garantována 24 měsíců. Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení dodavatele či výrobce) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.
 
Upozorňujeme zákazníky, že záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jeho častým používáním. Kratší životnost výrobku vlivem častého používání nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Děkujeme za pochopení.
 
Reklamace z důvodu poškození při přepravě či neúplnosti dodávky
 
Doručovanou zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem a v případě, že je obal poškozen (pomačkaný, roztrhaný, atd.), sepište s dopravcem formulář o poškození zásilky. Na argumenty řidiče o špatném zajištění zásilky neberte zřetel a trvejte na sepsání daného formuláře.
 
Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím doručení a převzetí patrná, je kupující (příjemce zásilky) povinen oznámit prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky na e-mailu info@slavo.cz.
 
Pokyny k úspěšnému vyřízení reklamace
 
O vzniklé reklamaci nás vždy písemně informujte na e-mailu info@slavo.cz s uvedením čísla objednávky nebo kupního dokladu, názvu výrobku a popisu vady, abychom mohli zvážit nejvhodnější postup, o kterém Vás budeme následně informovat. Reklamované zboží po obdržení informací z naší strany posílejte zpět na níže uvedenou adresu s průvodním dopisem, aby bylo možné zásilku identifikovat.

FLOREŠ s.r.o.
Slavo.cz - reklamace
Dlouhá 300
Slavičín
763 21
Tel.: 777 938 374
 
O způsobu a termínu odeslání nás informujte e-mailem na adrese info@slavo.cz, abychom si pohlídali doručení zásilky a balík se nikdy zbytečně netoulal. Balíky zaslané zpět na dobírku nepřebíráme. Zboží na reklamaci posílejte důkladně zabalené, aby se předešlo případnému poškození. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem.
 
K reklamačnímu řízení bude přijato jen takové zboží, které bude řádně očištěno, aby v posouzení reklamace nebránily obecné zásady hygieny a znečištění nebránilo posouzení reklamace či odstranění závady. Znečištěné zboží nebude přijato do reklamačního řízení a bude zákazníkovi vráceno zpět na jeho náklady. Náklady na vrácení formou dobírky jsou 129 Kč vč. DPH, při úhradě dopravného převodem předem pak 89 Kč vč. DPH. Případně můžeme nabídnout očištění obuvi, a to za poplatek 149 Kč vč. DPH. Tato služba bude vedena jako nová objednávka, zákazníkovi bude zaslána výzva k úhradě tohoto úkonu a po provedení platby bude obuv očištěna a přijata do reklamačního řízení.
 
Po obdržení zahájíme reklamační řízení u výrobce. Výrobce je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Na základě vyjádření od výrobce Vás budeme obratem informovat o výsledku reklamačního řízení.
 
Bohužel nejsme povinni přebírat odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.